هنرنمایی ارباب حلقه در خیابان های تایوان | فیلم

هنرنمایی ارباب حلقه در خیابان های تایوان

فردی در تایوان به ارباب حلقه ها معروف شده است و با حلقه های فلزی حرکات نمایشی بی نظیری انجام می دهد که نیازمند آمادگی بالای جسمانی و شرایط ایده آل بدنی است.

(۷۱)


71
بازدیدها