نمایش جالب خلبان در حال ریختن آب

این خلبان هنگامی که هواپیما در حال چرخش است، مشغول ریختن آب از بطری داخل لیوان است و جالب اینجاست که آب بیرون نمیریزد!!!

برای درک بهتر این موضوع در ادامه، انواع چرخش هواپیما را توضیح می دهیم:

نحوه این سه حرکت را در زیر مشاهده می کنید:

رول: هواپیما به محوریت بدنه خود می چرخد.

351123015079712111042112518212912713655226

 

پیچ: هوا پیما به حول یک محور موازی بال های خود می چرخد.

6623100205321915221025123361012449265165

یا:

هواپیما به حول محوری عمود بر امتداد بال و بدنه خود می چرخد.

2292461352501132271912143787111111490248120

در حرکت آکروبات هوایی معمولاً از ترکیب سه حرکت فوق استفاده می شود.

150175817613623392881221051720374190196235

 

 

(۱۳۰)