مارکو تمپست: واقعیت مجازی، جادوگری بوسیله تکنولوژی | فیلم

مارکو تمپست: واقعیت مجازی، جادوگری بوسیله تکنولوژی

مارکو تمپست شعبده باز، با تردستی و روایتگری ای دلربا، نوعی از چوب جادوگری رو در تد گلوبال معرفی میکند. پیشنهاد می کنیم به هیچ وجه این ویدیو شعبده بازی توسط تکنولوژی را از دست ندهید.

(۵۲)