شعبده بازی شگفت انگیز در زمینه جستجویی اسرارآمیز برای انطباق اتفاقی | فیلم

شعبده بازی شگفت انگیز در زمینه جستجویی اسرارآمیز برای انطباق اتفاقی

انطباق‌های اتفاقی کوچک. آنها همیشه اتفاق افتاده اند و ما را رها کرده اند، زیرا ما دنبال آن‌ها نیستیم. در شعبده بازیی ماهرانه و لذت بخش، شعبده باز هلدر گویمارائس با دسته ای کارت، یک اسکناس دلار و پرتاب یک زرافه این موضوع را نشان می‌دهد.

(۱۰۴)