۴ آزمایش ساده و جالب برای کودکان | فیلم

در این فیلم ۴ آزمایش ساده و جالب برای کودکان را ببینید. شما هم می توانید این آزمایش ها را با کودکانتان امتحان کنید و آن ها سرگرم نمایید.

(۵۲۳۳)


5,233
بازدیدها

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>