عبور از روی آب با موتور سیکلت | فیلم

عبور از روی آب با موتور سیکلت

این موتور سوار طول ۴۰ متری گودال آب را با موتور سیکلت طی می کند و رکورد زنی می کند. عمق این گودال ۱٫۵ متر است. وی سرانجام پس از ۳ بار تلاش، موفق به انجام این کار می شود.

(۳۲۷)


327
بازدیدها