ساخت بزرگترین شکلات مغزدار به طول ۶۰۰ متر در بلژیک | فیلم

ساخت بزرگترین شکلات مغزدار به طول ۶۰۰ متر در بلژیک

این شیرینی که ترکیبی از شیرینی خامه دار و بستنی است؛ توسط شیرینی پزی معروف chocolatiers ساخته شده است.

برای ساخت این شیرینی، ٢۵ نانوا به مدت سه ساعت مشغول به کار بودند. مردم هم برای تماشای مراحل ساخت و پخت این شیرینی دعوت شده بودند. شایان ذکر است مواد تشکیل دهنده این شیرینی هزینه ای بالغ بر ١۵٠٠ یورو در برداشت.

پس از پایان ساخت و پخت این شیرین بزرگ، شیرینی پزی اقدام به فروش شیرینی در قالب جعبه های ١٠ یورویی کرد، این کار نیز سه ساعت به طول انجامید. سازمان دهندگان این کار اظهار داشتند؛ اقدامات لازم برای ثبت این شیرینی بزرگ در کتاب رکوردهای گینس را انجام خواهند داد.

(۸۷)