ساخت اوریگامی بسیار خلاقانه با کاغذ | فیلم

ساخت اوریگامی بسیار خلاقانه با کاغذ

این فیلم را نگاه کنید و خودتان به راحتی با همین تکنیک ساده؛ اوریگامی خلاقانه ای با کاغذ بسازید و به کودکانتان نیز یاد بدهید.

(۱۳۰۷۰)