ترفندی باور نکردنی با خط کش، چکش و نخ + فیلم

ترفندی باور نکردنی با خط کش، چکش و نخ

این کار را خودتان هم در منزل می توانید انجام دهید و هیچ وسیله و نکته اضافی نیاز نیست.

این یک آزمایش جالب است که با خط کش، نخ محکم و چکش می توانید انجامش دهید و دیگران را شگفت زده کنید. به نظر شما چرا خط کش و چکش از لبه میز سقوط نمی کنند؟

(۳۱۵)