معمای شکلات + فیلم

معمای شکلات

حتما همه شما این معمای برش زدن شکلات ها را دیده اید . این طور که به نظر می رسد تکه ی شکلات آخر که باقی می ماند اضافه است. اما واقعیت چیز دیگری را نشان می دهد .حالا آیا واقعا ۲۵ = ۲۶

(۱۶۱)


161
بازدیدها

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>