سعی و تلاش توریست های نروژی برای عبور از عرض یکی از خیابانهای تهران + فیلم

سعی و تلاش توریست های نروژی برای عبور از عرض یکی از خیابانهای تهران

چند توریست نروژی که در حال رد شدن از خیابان در تهران هستند و جالب اینجاست که ماشین ها فرصت رد شدن از خیابان را به آنها نمی دهند

(۲۱)


21
بازدیدها