طراحی سه بعدی جالب با مفتول | فیلم

طراحی سه بعدی جالب با مفتول

در این ویدیو یک سبک جدید از هنر طراحی را مشاهده می‌کنید که به صورت سه بعدی و به کمک مفتول یک طرح حجمی سه بعدی را طراحی کرده‌اند.بینایی ما آنقدرها هم که فکر می‌کنیم قابل اعتماد نیست.این کلیپ را ببینید.

(۵۶۷)