ساخت موزیک با صدای شلیک اسلحه+فیلم

 

یه ایده جالب برای ساخت موزیک با صدای شلیک گلوله از تفنگ…

🙂

(۲۶۵)


265
بازدیدها

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>