صحبت های ستاره پسیانی درباره بزرگش، مرحوم جمیله شیخی | فیلم

ستاره پسیانی درباره مادر بزرگش مرحوم جمیله شیخی گفت: زمانی که فوت کردند من ۱۷ سال داشتم، همیشه تئاتر‌های من را تماشا می‌کرد و به من انگیزه می‌داد. مادربزرگم برعکس نقش‌هایی که بازی می‌کردند، بسیار احساساتی بودند.

(۲۴۱)