اجرای محمدرضا علیمردانی در برنامه دورهمی | فیلم

شب گذشته محمدرضا علیمردانی به عنوان خواننده در برنامه دورهمی حاضر شد و به اجرای ۲ ترانه پرداخت. که با هم یکی از این اجراهارا می بینیم.

(۲۵)