شوخی مهران مدیری با عکس هایش در کنار بنز در فضای مجازی | فیلم

شب گذشته مهران مدیری در برنامه دورهمی گفت نمیدانم چرا هر اتفاقی می افتد عکس من رو کنار بنز میگذارند حتی در کنار یک کاسه حلیم یا دعوای دو نفر دیگر….

(۲۰)