خاطره محمدرضا غفاری از تست دادن برای کار مهران مدیری | فیلم

محمدرضا غفاری از علاقه به بازیگری و تست دادن برای کار مهران مدیری صحبت کرد، اما مدیری از این موضوع خبر نداشت؛

غفاری توضیح داد: از کودکی بازیگری را دوست داشتم، البته من اولین بار پیش شما تست دادم برای یک کاری از شما که لوکیشن آن در الهیه بود برای تست آمدم و ۱۳ ساله بودم. حتی از آن قبل‌تر گریه می‌کردم که مادرم من را به لوکیشن «ساعت خوش» بیاورد وبا مادرم آمدیم عکس با شما گرفتیم و آن را هنوز دارم.

(۲۳)