افشای راز محمدرضا غفاری توسط مهران مدیری در برنامه دورهمی | فیلم

در بخشی از برنامه مهران مدیری گفت:چیز‌هایی ازت می‌دانم که فکر نمی‌کنی من خبر داشته باشم. اما می‌گویم تمام ریش و موهات سفید است! رنگ می‌کنی.

محمد رضا غفاری گفت: کو؟ اینقدر طبیعی! ارثی است، از ۱۹ سالگی شروع شد، اما خوب رنگ می‌کنم. انقدر دستم راه افتاده که ۱۰ دقیقه‌ای رنگ می گذارم.

(۲۵)