شوخی مدیری با تفاوت رفتار آقایون در حضور آقایون و خانم ها | فیلم

شب گذشته مهران مدیری در برنامه دورهمی گفت که می خواهد پته آقایون را روی آب بریزد و به شوخی با این موضوع پرداخت.

(۶)