استندآپ کمدی مهران مدیری درباره عملکرد پلیس هند برای کنترل ویروس کرونا در این کشور | فیلم

مهران مدیری در ابتدای برنامه به اجرای استندآپ درباره تاثیر سینما بر رفتار مردم یک کشور و عملکرد عجیب پلیس هند برای مقابله با ویروس کرونا پرداخت.

(۵)