پیشنهاد محمد بحرانی برای خواب و استراحت در روزهای قرنطینه | فیلم

محمد بحرانی در پاسخ به این سوال که صداپیشگی یا بازیگری کدام را انتخاب می‌کند گفت: فعلا استراحت برای من فرقی نمی‌کند.

وی افزود: خیلی استراحت می‌کنم و می‌خوابم، پیشنهادمن در روز‌های قرنطینه این است که بخوابید.

مدیری گفت: بد آموزی دارد اینقدر نگو من مرتب می‌گویم کتاب بخونید و فیلم ببینید!

(۶)