نظر محمد بحرانی درباره کلاه قرمزی و ایرج طهماسب | فیلم

محمد بحرانی درباره کلاه قرمزی و ایرج طهماسب گفت: من از سال ۹۰ با تیم کلاه قرمزی همکاری کردم، آقای طهماسب اسطوره نسل ما است، یکی ازبهترین معلمان من در زندگی ام بودند. اگر من در این کشور مسئولیتی داشتم حتما اداره یک دانشگاه را به آقای طهماسب می‌دادم.

(۲)