شوخی مهران مدیری درباره وسواسی بودن گلاره عباسی | فیلم

مهران مدیری  درباره وسواس بودن گلاره عباسی اظهار کرد: کلاً یک ربع در پشت صحنه بودند و تا الان ۳۲ دستکش استفاده کرده اند. کل پشت صحنه را الکل زدند و چای و میوه هم نخوردند. الان هم به سختی با من صحبت می‌کنند و می‌ترسند!

گلاره عباسی هم با خنده گفت: الان بیشتر مشکل من صندلی است؛ می‌توانم راحت بنشینم؟ و مدیری پاسخ داد: اصلا نگران نباش. این صندلی را عنبرنسارا زدیم.

(۰)