استندآپ کمدی مهران مدیری درباره حربه های ورود به شمال کشور در دوران قرنطینه | فیلم

مهران مدیری سراغ مسافران شمال رفت و گفت: آگهی فروش ماشین ۹۰ میلیون تومانی را در سایت گذاشته و قیمت زده ۱۰۰ میلیون تومان بعد زیرش زده پلاک شمال!دارای قابلیت ورود به شمال کشور.

وی افزود:اما برای شمال رفتن دیگر ویلا داشتن کافی نیست چراکه باید علاوه بر ماشین نمره شمال، لهجه شمالی هم مسلط داشته باشد.

مدیری گفت:حتی مورد داشتیم که یک نفر در راهداری بدون لهجه شمالی گفت که می‌خواد بره شمال، بهش اجازه ندادند و برگشت؛ اما ماشین بعدی با لهجه شمال صحبت کرد و اجازه دادند که راهی شمال شود.

(۰)