نظر اکرم محمدی درباره سریال‌های نمایش خانگی | فیلم

اکرم محمدی درباره کم کاری خود عنوان کرد: دلخوری از شخص خاصی ندارم، اما دلم می‌خواهد در کارهایم مردم را باور کنیم. سرگرمی جزئی از زندگی مردم است.

وی افزود: موجی از سریال‌های نمایش خانگی وجود دارد، همه جای دنیا سینما یعنی هنر و صنعت، اما باید ببینیم که امروزجامعه ما با چه چیزی مواجه است.

(۵۷)