حضور قایقران تیم‌ملی در برنامه دورهمی برای تشکر از سردار آزمون | فیلم

سارا عبدالمالکی قایقران تیم‌ملی برای تشکر از سردار آزمون در برنامه دورهمی حضور پیدا کرد چراکه آزمون بعد از تصادف عبدالمالکی کمک بسیاری به او داشت.

سردار آزمون گفت: من وظیفه ام بود که سارا خانم را حمایت کنم،من شاید یک درصد کمک کردم اما ۹۹ درصد تلاش و روحیه خودشان بود ، ما باید به بانوان کمک کنیم. حق بانوان این نیست. امیدوارم روزی برسد که قراردادهای آنها خوب شود چراکه استعدادهای بسیاری دارند .

عبدالمالکی عنوان کرد: یک ورزشکار هیچ وقت قبول نمیکند بازنده باشد. من تصادف کردم، مسیر زندگی ام تغییر کرد اما قبول نکردم بازنده باشم. این روزها در تیم ملی قایقرانی هستم و برای بازیهای آسیایی آماده می شویم.

مهران مدیری  گفت: مسیری که رفته اید خیلی با ارزش است، امیدوارم همیشه خوب باشید.

مدیری در بخش پایانی گفتگو تولد سردار آزمون را تبریک گفت.

(۱۶۴۰)