پاسخ جالب سردار آزمون به سوال حاشیه‌ای مدیری | فیلم

مهران مدیری سوالات مختلفی را از سردار آزمون پرسید که باید با بله و خیر جواب می‌داد.

 

مدیری: تاحالا بی اجازه از جیب پدر پول برداشتید؟

آزمون:خیر

مدیری:تاحالا از اردوی تیم ملی یواشکی بیرون رفتید؟

آزمون : خیلی؛ بیشتر بازیکن ها بودند، البته فقط کافی شاپ می توانم بیشتر توضیح بدم شاید برخی ها بد متوجه شوند.

مدیری : تاحالا شده برای تماشای یک بازی مهم سرت در گوشی باشد؟

آزمون : خیر

مدیری: تاحالا دست به یکی کردید که به یکی پاس ندهید؟

آزمون : خیر

مدیری: تاحالا شده با هم یک مربی را هوا کنید؟

آزمون: بله

اما توضیح داد: با نایب رئیس فدراسیون و بازیکنان در جلسه ای حضور داشتیم و آنها نظرات ما را خواستند، به نظر من باید فدراسیون از ما سوال کند چراکه هر باخت برای من عزاست و باختن را دوست ندارم من باختن به یک دشمن دیرینه را دوست ندارم.

مدیری: تاحالا شده از موقعیت خود سوء استفاده کنید؟

آزمون : خیر

مدیری: کتک کاری کردید؟

آزمون : بله

مدیری: با آیدی ناشناس رفتید زیر پست کسی فحش بدید؟

آزمون: جان! خیر

مدیری از آزمون خواست توضیح کاملی درباره یک کاری که انجام داده و مردم نسبت به آن واکنش داشتند ارائه دهد که او گفت: عکس های بسیاری داشتم که همه فکر می کردند با من در رابطه بودند اما اینگونه نیست و آن‌چیزی که فکرمی کنند نیستم.

(۴۸۷)


487
بازدیدها