ماجرای آشنایی سردار آزمون و همسر آینده اش | فیلم

مهران مدیری درباره عاشق شدن سوال کرد و سردار آزمون گفت: در شرف ازدواج هستم، خیلی دوست دارم نامزد کنم. در مرحله شناخت هم هستیم و اولین بار عکسش را دیدم و شناخت دوری نسبت به هم داشتیم.

بازیکن تیم ملی درباره حضور ۸ ساله در روسیه گفت: با هدف به روسیه رفتم، با بزرگان فوتبال و خانواده ام جلسه داشتیم و امروز به تیم اول روسیه که از ثروتمندترین تیم‌های اروپا است، رسیده ایم.

وی عنوان کرد: دوسال و نیم دیگر با این تیم قرارداد دارم، البته از باشگاه لیورپول هم پیشنهاد داشتم، اما مربی قبول نکرد چراکه اگر می‌رفتم باید در نیمکت ذخیره می‌نشستم.

(۶۸۲)