سوال مدیری از آزمون درباره درخواستش از خانم مجری قرعه کشی جام جهانی | فیلم

سردار آزمون با اشاره به صحبت‌هایی که با مجری قرعه کشی جام جهانی داشت، گفت: من به خانم ماریا گفتم در ایران مناطق محرومی وجود دارد که پنج خانواده یک تلویزیون تماشا می‌کنند تا بدانند نام ایران به کدام قرعه می‌افتد. گفتم هر چه خودت صلاح می‌دانی!

(۲۳۱)