صحبت های سردار آزمون درباره خانواده و مادرش | فیلم

مهران مدیری سوال اول خود را پیرامون علاقه بسیار سردار به خانواده آغاز کرد و سردار آزمون  پاسخ داد: زمانی که به دنیا آمده ام مادرم روز‌های سختی را سپری کرده است و زمانی که ۱۷ سالم بود مادر دوستم فوت کرد.

تحت تاثیر صحبت‌های او همیشه برای مادرم اهمیت قائل هستم. همیشه کنار خانواده بوده و زمانی که روسیه می‌رویم و ایران هم می‌آییم کنار هم هستیم.

(۲۰۳)