اجرای شاد محمدرضا علیمردانی در ویژه برنامه شب یلدا دورهمی | فیلم

در بخشی از برنامه محمدرضا علیمردانی به عنوان خواننده وارد برنامه شد و به اجرای ترانه ای شاد در ویزه برنامه یلدا دورهمی پرداخت.

(۳۳۴)