یادگاری های جناب خان به رامبد در پایان فصل ششم خندوانه | فیلم

جناب خان عروسک محبوب خندوانه هم در این برنامه خبر از یک سفر طولانی برای شناخت خودش و عشق صحبت کرد و با یادگاری هایی ویژه رامبد جوان را غافلگیر کرد.

(۱۹۷۷)