مرحله سوم رقابت علی ضیا، علی مشهدی و ارژنگ امیرفضلی در برنامه خندوانه | فیلم

مرحله سوم رقابت علی ضیا، علی مشهدی و ارژنگ امیرفضلی در برنامه خندوانه انجام شد.  در این مرحله دو تیم باید با کمک صداهایی که در می آورند به هم گروهی خود بفهمانند تا کلمات را حدس بزند.

(۱۲۴)