مرحله دوم رقابت علی ضیا، علی مشهدی و ارژنگ امیرفضلی در برنامه خندوانه | فیلم

مرحله دوم رقابت علی ضیا، علی مشهدی و ارژنگ امیرفضلی در برنامه خندوانه انجام شد. در این مرحله یکی از اعضای تیم باید با کشیدن تصاویر به هم تیمی خود را راهنمایی کنند.

(۱۲۶)