مرحله اول رقابت علی ضیا، علی مشهدی و ارژنگ امیرفضلی در برنامه خندوانه | فیلم

مرحله اول رقابت علی ضیا، علی مشهدی و ارژنگ امیرفضلی در برنامه خندوانه انجام شد. در این مرحله یکی از اعضای تیم باید شلوار گشادی بپوشد و نفر دیگر توپ را به داخل شلوار بیندازد.

(۳۳۷)