مرحله سوم رقابت سمانه پاکدل، هادی کاظمی، رامبد جوان و سپند امیرسلیمانی | فیلم

مرحله اول رقابت سمانه پاکدل، هادی کاظمی، محمدرضا علیمردانی و رامبد جوان انجام شود. اما محمدرضا علیمردانی به دلیل مشکل سنگ کلیه اش موفق به ادامه مسابقه نشد و سپند امیرسلیمانی جایگزین او در مرحله ۲ و ۳ شد.

(۵۹۸)