محمدرضا علیمردانی در مرحله دوم مسابقات خندوانه راهی بیمارستان شد | فیلم

محمدرضا علیمردانی بازیگر کشورمان به عنوان خواننده به جمع خندوانه ای ها اضافه شد و آهنگ جالب و متفاوتی را در این برنامه اجرا کرد. وی در ادامه مسابقه راهی بیمارستان شد زیرا…..

(۱۲۲۹)