مرحله دوم رقابت محمد سلوکى، ارشا اقدسى، احسان روزبهانى و رامبد جوان در خندوانه | فیلم

مرحله دوم رقابت محمد سلوکى، ارشا اقدسى، احسان روزبهانى و رامبد جوان برگزار شد.  در این بخش از مسابقه سپند امیر سلیمانی سوالاتی را میپرسید که هر فرد ۵ ثانیه وقت داشت تا به آن ها پاسخ دهد.

 

(۶۵)