استندآپ کمدی ابوطالب حسینی درباره زلزله | فیلم

ابوطالب حسینی و امیرحسین قیاسی کمدین های خنداننده شو به استودیوی خندوانه آمدند و با اجرای استندآپ کمدی شادی را مهمان خانه های مردم کردند.

(۱۴۹۸)