بدانگاه؛ با حضور محسن عبداللهیان با موضوع سرطان رفتاری | فیلم

بخش «بدانگاه» که فرصتى براى انتقال مفاهیم علمى و تجربى در حوزه‌هاى مختلف و موجب ارتقاى سطح زندگى است، به هر دو برنامه قاچ و خندوانه اضافه خواهد شد. این قسمت بدانگاه با حضور محسن عبداللهیان را مشاهده نمایید.

(۶۴)


64
بازدیدها