معرفی عمه های احلام توسط جناب خان به فرزین سرکارات برای عمل زیبایی | فیلم

جناب خان هم در بخش بعدی به برنامه اضافه شد و با چهره ای جدید به استودیو آمد و از عمل جراحی بینی و تزریق ژل به لبهایش صحبت کرد. و عمه های احلام را برای عمل زیبایی به دکتر سرکارات معرفی کرد.

(۴۰۵)