آهنگ » نوروز نوسال » با صدای بیژن لرد در برنامه خندوانه | فیلم

در بخش پایانی برنامه بیژن لرد مهمان خندوانه ای ها شد و با ترانه زیبایش فضای شادی را به این برنامه بخشید.

(۳۵۱)