اجرای قطعات نوستالژیک توسط باربد بابایی در خندوانه | فیلم

در بخش های پایانی برنامه باربد بابایی آهنگی را در برنامه اجرا کرد که به هیجان این شب خندوانه اضافه کرد.

(۴۵۷)