صحبت های حبیب احمدزاده درباره ۴۰ سالی که از انقلاب اسلامی ایران گذشته | فیلم

در این بخش رامبد جوان سوالی از حبیب احمدزاده پرسید که آیا در این۴۰ سالی که گذشت حواسش به همه چیز بود یا نه ….

(۵۷)


57
بازدیدها