ناراحتی شدید جناب خان از جایزه اش در قرعه کشی خندانه | فیلم

جناب خان در برنامه شب گذشته خندوانه به رامبد جوان اعتراض کرد که چرا تاکنون شماره اش برای قرعه کشی خندوانه برنده نشده است…رامبد هم برای خوشحالی او اعلام کرد که می تواند بدون اعلام شماره اش در قرعه کشی خندوانه شرکت کند…او عدد ۹ را انتخاب کرد و جایزه اش ……

(۵۲۷)