مهم ترین اتفاقات زندگی لادن مستوفی در زمان فیلمبرداری ” روز واقعه ” | فیلم

رامبد جوان از لادن مستوفی درباره فیلم روزواقعه و رخدادادن مهم ترین اتفاقات زندگی اش در این فیلم پرسید و گفت :اغلب ما شما را با فیلم روز واقعه می شناسیم و این فیلم مهم ترین اتفاق زندگی شما یعنی ازدواج را برایتان رقم زد در این باره صحبت کنید.

بازیگر فیلم روز واقعه در این باره گفت :سن ۲۰ تا ۲۲ سالگی از سنین مهم در زندگی همه آدم هاست و من خیلی اتفاقی برای بازی در فیلم روز واقعه انتخاب شدم و این انتخاب برای خودم هم غیرقابل باور بود، فیلمبرداری این فیلم از اواخر پاییز و اوایل زمستان سال ۷۲ تا فروردین سال ۷۳ ادامه داشت.

لادن مستوفی درباره ازدواجش هم گفت :من و همسرم شهرام اسدی که کارگردان روز واقعه بود در این فیلم همدیگر را دیدیم و به نظر هم جذاب و جالب آمدیم و من بعد از مشورت با خانواده این تصمیم مهم را گرفتم و به نظرم به مانند شهرام اسدی در سینمای ما افراد انگشت شماری وجود دارد و من همیشه ایشان را تحسین میکنم .

(۲۹)


29
بازدیدها