راهکارهای دکتر پاینده برای ایجاد هیجان در مراسم عروسی | فیلم

دکتر پاینده در شب عروسی اش در برنامه خندوانه حاضر شد و راهکارهایی برای ایجاد هیجان در مراسم عروسی را برای بینندگان ارائه کرد.

(۱۲۸)


128
بازدیدها