بیان جمله با لحن های مختلف توسط سروش جمشیدی در برنامه خندوانه | فیلم

در بخش بعدی برنامه رامبد جوان یک جمله را به سروش جمشیدی داد و قرار شد که این جمله را با لحن های مختلف اجرا کند.

(۱۰۰)