صحبت های جالب سروش جمشیدی درباره دوران بازیگری اش قبل و بعد از نقش ” قیمت ” | فیلم

رامبد جوان با اشاره به نقش قیمت در برنامه دورهمی گفت :سروش خیلی ها تو رو با نقش قیمت در دورهمی می شناسند ، از قبل و بعد از دورهمی برایمان بگو .

سروش جمشیدی در پاسخ به این سوال رامبد جوان گفت :من اعتقاد دارم که هیچ اتفاقی یک شبه نمی افتد ، دورهمی یک اتفاق بود که من خودم را به اسم آن می شناسم و در واقع زندگی من به قبل و بعد از دورهمی تقسیم میشود.

من تا قبل از دورهمی سعی میکردم هرکاری را قبول نکنم حتی اگر در شرایط نامساعد مالی هم بودم باز هم سرهرکاری نمیرفتم و حتی بعد از دورهمی هم همین رویه را ادامه دادم و هنوز هم حاضر نیستم هرکاری را انجام بدهم . من از سال ۷۷ کارم را از یزد آغاز کردم و آن زمان دانشجوی مهندسی برق بودم اما هیچ علاقه ای به آن نداشتم و از اول به بازیگری علاقه مند بودم و به نظرم آدم باید کاری را انجام بدهد که حالش با آن خوب است.

(۶۶)