خاطره متفاوت سروش جمشیدی از آتش زدن خانه در دوران کودکی | فیلم

مجری خندوانه از سروش جمشیدی خواست دورترین خاطره ای که به ذهنش میرسد را تعریف کند که خاطره جالب مهمان خندوانه او را غافلگیر کرد.

سروش جمشیدی درباره دورترین خاطره اش گفت :دورترین خاطره من برای زمانی است که من خانه را آتش زدم و آن زمان سه سالم بود،خیلی ترسیده بودم قشنگ صحنه رو یادمه ، یعنی اتاقی بود که من را آنجا زندانی کرده بودن به همراه خواهرم . اومدم بیرون با بخاری که آنجا بود خانه را آتیش زدم و بیچاره خواهرم که از من یکسال کوچیکتر بود هم اونجا بود و من با گرفتن رومیزی به بخاری آنجا را آتیش زدم و خیلی زود مامانم را صدا کردم و خداروشکر به خیر گذشت.

(۳۱)


31
بازدیدها